Symposia en congressen

Congres “Weerbaarheid en mentale veerkracht”

Het eerste congres weerbaarheid en veerkracht was een groot succes! Een grote opkomst, boeiende sprekers en een enthousiast publiek! U kunt hieronder de hand-outs downloaden om nog eens rustig de informatie na te lezen. Komt u volgend jaar weer?


 
Dit congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Wilt u er volgend jaar bij zijn? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief zodat u tijdig op de hoogte bent en met vroegboekkorting kunt inschrijven!

18 november 2017
Gericht op het versterken van de sociaal emotionele weerbaarheid van kinderen, jongeren, en onszelf.

Speciaal voor professionals uit zorg en onderwijs, ouders en andere geïnteresseerden delen we inzichten en interventies met betrekking tot het versterken van de sociaal emotionele weerbaarheid en mentale veerkracht.

Het is onze overtuiging dat kinderen die sterk en stevig in het leven staan, opgroeien tot sociale en weerbare volwassenen die oog hebben voor elkaar.

De sprekers die samen met ons invulling geven aan deze dag, zullen ieder op eigen wijze en vanuit hun eigen expertise toelichten waarom het zo belangrijk is om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de sociaal emotionele weerbaarheid bij kinderen en onszelf.

Informatie

Locatie en parkeren
Doelgroep
Datum en Tijd
Accreditatie
Prijzen en korting
Informatiemarkt
Download poster

10.00-10.30 Informatiemarkt/ welkom

10.30-12.30 Lezing: Wat bepaalt onze veerkracht?

Michael Portzky is als neuropsycholoog verbonden aan het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge en is de auteur van zowat alle Nederlandstalige vragenlijsten over mentale veerkracht. In zijn lezing gaat hij in op de recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en hij geeft antwoord op de volgende vragen:

Is veerkracht een persoonlijkheidskenmerk of iets wat door onze omgeving wordt beïnvloed? Is veerkracht iets wat aangeboren is of kun je veerkracht aankweken? Kun je je eigen veerkracht meten? En kun je je eigen veerkracht ook laten groeien?

Portzky gaat op deze vragen in en legt uit hoe ons brein werkt en wat uiteindelijk bepalend is voor de veerkracht (en weerbaarheid) van een persoon. Daarnaast zal hij uitleggen hoe we veerkracht kunnen versterken. Als we beter begrijpen hoe iemands veerkracht wordt bepaald en hoe we dit kunnen versterken, kunnen we binnen ons eigen vakgebied, opvoeding en persoonlijke ontwikkeling aan de slag om kinderen en jongeren te helpen om sterk en stevig in het leven te (blijven) staan.

12.30-13.30 Lunch en informatiemarkt

13.30-15.00 Lezing: De positieve focus in de jeugdhulpverlening; from wrong to strong

Er is geen kind dat graag over problemen praat. Ze kijken liever vooruit en vinden het leuk ergens beter in te worden, in plaats van moeilijkheden te analyseren.
Fredrike Bannink nodigt u uit hetzelfde te doen en de focus te verleggen van het repareren van wat er mis is naar het bouwen aan wat er goed gaat: from wrong to strong.

Competentiegericht werken is niet meer weg te denken uit de (geestelijke) gezondheidszorg en het onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn de positieve psychologie, de oplossingsgerichte therapie en de positieve cognitieve gedragstherapie.
De focus wordt verlegd van wat er mis is met kinderen en hun omgeving, hun beperkingen en wat er niet werkt naar wat er goed gaat, hun sterke kanten, en wat er wel werkt in hun leven.
Een goed voorbeeld hiervan is de grotere aandacht voor concepten als veerkracht, weerbaarheid, welbevinden en de groei-mindset.

In deze interactieve lezing zal Fredrike Bannink ingaan op het onderzoek en de toepassingen van deze concepten.
Deze positieve focus draagt niet alleen bij aan het welbevinden van kinderen en hun omgeving, maar ook van onszelf als hulpverleners, leerkrachten en ouders.

Fredrike Bannink is pionier van het eerste uur in het onderkennen en beschrijven van de mogelijkheden van deze competentiegerichte stromingen.
Zij is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist, en Master of Dispute Resolution.
Ze heeft een praktijk voor therapie, training, coaching en mediation in Amsterdam.
Ze is een internationaal keynote speaker, trainer en auteur van meer dan 30 boeken.

Bannink, F.P. & Kuiper, E.C. (2016). Oplossingsgerichte vragen aan kinderen en hun omgeving – in (g)gz en onderwijs. Amsterdam: Boom.
Voor meer informatie zie www.fredrikebannink.com

 

15.00-15.30 Pauze en informatiemarkt

15.30-16.30 Lezing: Grit en de Groei Mindset als sleutel tot succes!
Voor Mauro van de Looij (sport- en prestatiepsycholoog, jeugdtrainer bij PSV) en Martijn Bauer (sport- en prestatiepsycholoog, voormalig sportpsycholoog jeugdopleiding VVV-Venlo) vormen Grit en de Groei Mindset het fundament van hun werk. Zij merken als geen ander het effect van beide op het succes in loopbaan en sport.

Tijdens dit symposium leggen zij op bevlogen wijze uit hoe de Groei Mindset, zelfregulatie en GRIT van invloed zijn op de weerbaarheid van kinderen (en volwassen). Door middel van praktische voorbeelden uit de sport, arbeidswereld en het onderwijs zullen ze de meest recente theorie toelichten.

Middels interactie met u zorgen Mauro en Martijn ervoor dat het geleerde direct in de eigen praktijk kan worden toegepast.

16.30-17.00 Dagafsluiting en informatiemarkt

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren