test

Ook gecertificeerd Bikkeltrainer worden en een Bikkeltraining geven vanuit uw eigen praktijk, school of instelling? Dat kan eenvoudig! Voldoet u aan de eisen dan kunt u alle materialen bestellen zoals draaiboek, powerpoint-presentatie, reclamemateriaal, certificaten etc. Indien gewenst of indien u niet aan alle deelname-eisen voldoet, volgt u eenmalig een workshop ‘train-de-trainer’ van 1 dagdeel. Na certificering wordt u vermeld op onze site als Bikkeltrainer inclusief logo / foto en aanvullende informatie.

Op dit moment kan alleen ingeschreven worden voor een licentie Brugklas Bikkels. Op termijn (binnen 6 tot 12 maanden) kunnen Bikkeltrainers indien gewenst aanvullende licenties verkrijgen voor de volgende onderdelen:

 • Brugklas Bikkels (heden mogelijk)
  Brugklastraining gericht op zelfvertrouwen
 • Huiswerk Bikkels
 • Training huiswerk maken en leren
 • Bikkels in de dop
 • Weerbaarheidstraining kinderen 8-12 jaar
 • Bikkels aan de top
 • Weerbaarheidstraining jongeren 12-15 en 16-18 jaar
 • Bikkels Pro
 • Weerbaarheidstraining volwassenen
 • Bikkels @Work
 • Weerbaarheidstraining voor werknemers

 

Zelf Bikkeltrainer worden?

 • Voor wie?

  Bikkeltrainers zijn professionals uit het onderwijs of de zorg, die één of meer van de beschikbare Bikkeltrainingen willen geven binnen hun organisatie, praktijk of school. Op dit moment is alleen de training Brugklas Bikkels beschikbaar voor licentie (op termijn zijn aanvullende licenties mogelijk, zie overzicht hierboven).

  Vraagt u zich af of de training Brugklas Bikkels iets voor uw organsatie is? Bekijk dan de informatie op onze website én, nog belangrijker, lees eerst het boek Brugklas Bikkels! Dit boek wordt gebruikt als werkboek voor de deelnemende kinderen en geeft een goede indruk van de inhoud. U kunt het boek bestellen via o.a. Bol.com.

  Een Bikkeltrainer is bijvoorbeeld een psycholoog, orthopedagoog, maatschappelijk werker, pedagogisch begeleider, kindercoach, remedial teacher, leerkracht groep 8, intern begeleider, mentor brugklas, etc. Een nieuwe Bikkeltrainer die voldoet aan de eisen, mag zich gecertificeerd Bikkeltrainer noemen met een licentie voor Brugklas Bikkels.

 • Certificeringseisen

  Wanneer u aan onderstaande eisen voldoet, kunt u rechtstreeks gecertificeerd Bikkeltrainer worden, met een licentie voor Brugklas Bikkels:

  • Minimaal HBO-diploma van een zorggerelateerde opleiding
  • Ervaring in trainen en/of hulpverlenen van kinderen en jongeren in groepsverband
  • Kennis over cognitieve gedragstherapeutische technieken (GGG-model)
  • Communicatief en pedagogisch zeer vaardig
  • Bereid om 1 plaats per gegeven Bikkeltraining tegen minimaal 75% korting aan te bieden*

   

  Voorbeelden van Bikkeltrainers die zonder deelname aan de workshop worden gecertificeerd zijn ervaren psychologen, orthopedagogen, pedagogen en kindercoaches.

  Beschikt u niet over alle bovenstaande eisen? Dan kunt u mogelijk toch gecertificeerd Bikkeltrainer worden door het volgen van een eenmalige workshop Brugklas Bikkels 'train-de-trainer'. De volgende eisen zijn hiervoor van toepassing:

  • Minimaal HBO-diploma van een zorg- of onderwijs gerelateerde opleiding
  • Ervaring in lesgeven en/of trainen en/of hulpverlenen in groepsverband
  • Communicatief en pedagogisch zeer vaardig
  • Bereid om 1 plaats per gegeven Bikkeltraining tegen minimaal 75% korting aan te bieden*

   

  Voorbeelden van trainers die eerst een workshop 'train-de-trainer' volgen zijn mentoren, leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders.

  * Bikkeltrainingen is een social enterprise! Wij willen aantoonbaar iets betekenen voor anderen, onafhankelijk van het beschikbare budget. Eerlijke kansen voor iedereen. Wij vragen van onze Bikkeltrainers eenzelfde sociaal-maatschappelijke betrokkenheid door minimaal één plaats per training te reserveren voor een deelnemer met onvoldoende financiële middelen. Deze plaats biedt u tegen minimaal 75% korting aan een deelnemer waarvan het gezinsinkomen rond het bijstandsniveau ligt. Wij behouden ons het recht voor om navolging van deze eis te controleren en trainers die zich hier niet aan houden te verwijderen van onze site. Lees hiervoor ook even de algemene voorwaarden zodat u precies weet wat er van u verwacht wordt.

   

 • Inhoud workshop

  U kunt gecertificeerd worden zonder deelname aan de workshop wanneer u aan voorgaande eisen voldoet. Voldoet u daar niet aan of vindt u het gewoon prettiger om personlijk ingewerkt te worden, dan kunt u een train-de-trainer workshop volgen.

  Let op: Tijdens de workshop gaan we ervan uit dat u bekend bent met de inhoud van het boek Brugklas Bikkels. Lees dus vóóraf het boek door en breng het mee naar de workshop! U kunt het boek bestellen via o.a. Bol.com.

  Wij gaan in deze workshop uit van reeds aanwezige kennis en ervaring op het gebied van het geven van groepstrainingen en het begeleiden van kinderen en jongeren. Er wordt dan ook slechts beperkt aandacht besteed aan zaken zoals groepsmanagement, groepsprocessen, pedagogisch beleid etc. De tijd die we hebben is maar kort en wordt grotendeels ingevuld met het doorlopen van de inhoud van de trainingsbijeenkomsten en het uitleggen van achterliggend principes, het zogenaamde 'inwerken'. Na de workshop 'train-de-trainer' heeft iedere trainer dan ook een duidelijk beeld van de inhoud, is bekend met basale cognitief gedragstherapeutische technieken, kent de opbouw, kent de oefeningen en huiswerkopdrachten en weet waar de belangrijkste leermomenten liggen. Iedere deelnemer ontvangt het draaiboek met een duidelijke uitleg van iedere bijeenkomst. Tesamen met een leuke powerpointpresentatie heeft de professional alle tools in handen om zelfstandig de Bikkeltraining te geven.

  Meer informatie over de inhoud van de training Brugklas Bikkels voor groep achters en brugklassers? Klik hier!

  Voor diegene die zich na het volgen van de workshop onvoldoende zeker voelen om de Bikkeltraining zelfstandig te geven, bestaat de mogelijkheid op individuele basis aanvullende inwerktijd/coaching af te nemen.

   

 • Ná certificering

  Na certificering (rechtstreeks of na het volgen van de workshop) bent u gecertificeerd Bikkeltrainer met een licentie voor Brugklas Bikkels en volledig partner van Bikkeltrainingen.nl voor de duur van 2 jaar*. U mag zelfstandig vanuit uw eigen school, praktijk of organisatie de training Brugklas Bikkels geven. U ontvangt van ons het trainingsmateriaal, werkboek en digitaal reclamemateriaal, aan te passen met eigen informatie. U krijgt een uitgebreide vermelding met link op onze website zodat u beter vindbaar bent. U mag tevens ons promofilmpje en ander reclamemateriaal gebruiken op bijvoorbeeld uw eigen website en social media. Wij hopen hiermee de Bikkeltrainingen landelijk toegankelijk te maken voor deelnemers!

  * Bekijk de informatie onder het volgende kopje 'verlenging certificering'.

 • Wat krijgt u van ons?

  U ontvangt direct na inschrijving:

  • een bevestiging van uw aanvraag
  • praktische informatie te gebruiken voor het direct plannen en organiseren van uw eerste Bikkeltraining

   

  U ontvangt binnen 2 weken na betaling:

  • De vermelding op onze website als zijnde gecertificeerd Bikkeltrainer in uw eigen regio (ook indien u de workshop nog moet volgen, krijgt u toch alvast de vermelding zodat u kunt starten met het promoten van uw training en werven van deelnemers)
  • Om zelf te printen: Template promotieflyer A4  (word: docx-bestand)
  • Om te laten drukken: Template promotieflyer A5-lang (photoshop: psd-bestand),
  • Voor toevoeging aan eigen website / social media: banner gecertificeerd Bikkeltrainer (jpeg), promotiefilmpje, template promotieposter A4
  • Uitleg en format inkomensverklaring ten behoeve van de kortingsplaats voor deelnemer met inkomen rond bijstandsniveau.

   

  U ontvangt uiterlijk half april 2014 of tijdens de workshop:

  • De trainershandleiding in full-color, netjes ingebonden in een multomap (via post of tijdens de workshop)
  • Gepersonaliseerd certificaat met vermelding 'Gecertificeerd Bikkeltrainer, licentie Brugklas Bikkels (via post of tijdens de workshop)
  • Keurig verzorgde powerpoint-presentaties, eentje voor iedere bijeenkomst ter ondersteunining van de bijeenkomsten (digitaal)
  • Template Bikkelcertificaat, te personaliseren voor iedere deelnemer (digitaal)
  • De mogelijheid lid te worden van onze afgesloten LinkedIn groep. Hier wisselen trainers tips uit, stellen vragen en delen ervaringen.
 • Hoe organiseert u uw Bikkeltraining?

  Tarieven:
  De prijs voor deelnemers aan uw bikkeltraining bepaalt u zelf. Werkt u vanuit een psychologenpraktijk dan krijgen deelnemers de kosten vergoed vanuit de basisverzekering, mits er sprake is van een diagnose en verwijsbrief van de huisarts. Hou met uw tariefstelling rekening met het gegeven dat er mogelijk 1 plaats wordt opgevuld tegen het kortingstarief van minimaal 75%.

  Aantal bijeenkomsten:
  Het aantal bijeenkomsten kan varieren van 4 tot 8 bijeenkomsten. Het door ons geleverde draaiboek gaat uit van 7 bijeenkomsten van elke 1,5 tot 2 uur. Deze indeling is het meest geschikt wanneer u werkt vanuit een psychologenpraktijk en de kosten voor sommige deelnemers (deels) worden vergoed door de zorgverzekeraar. In alle andere gevallen kunt u ook kiezen voor bv. 4 bijeenkomsten van 3,5 uur. Hou er echter rekening mee dat u het draaiboek in dergelijke gevallen zelf even aanpast met betrekking tot een gewijzigde indeling.

  Groepsgrootte:
  De groepsgrootte is sterk afhankelijk van de problematiek van aangemelde deelnemers en uw eigen voorkeur. Het is onze ervaring dat zich voor dergelijke trainingen toch altijd wel 1 of 2 kinderen met een vorm van autisme of ADHD aanmelden. Dit kan de belasting zwaarder maken. Een ideale verhouding is 1 trainer op 4 tot 5 deelnemers. Denk ook aan het  inzetten van meerdere assistenten op een groep zoals stagiaires en werkervaringsplaatsen.

  Planning:
  De training is geschikt voor aankomend brugklassers (groep achters) en brugklassers. U kunt naar eigen inzicht gedurende het hele jaar trainingen Brugklas Bikkels inplannen. Wanneer de training aan groep achters wordt gegeven, is het verstandig om 1 of meer bijeenkomsten te reserveren voor na de start als brugklasser. Wij kiezen meestal voor de volgende periodes:

  • 1e training: 4 bijeenkomsten vlak voor de zomervakantie. Vervolgens de  laatste bijeenkomsten 1 week na de start van het schooljaar en na enkele weken.
  • 2e training: 4 bijeenkomsten in de laatste week van de schoolvakantie (bv. di t/m vrij). Vervolgens de  laatste bijeenkomsten 1 week na de start van het schooljaar en na enkele weken.
  • 3e training: op zaterdagen of eind van een doordeweekse middag in oktober/november.
  • 4e training: op zaterdagen of eind van een doordeweekse middag in januari/februari.
  • 5e training: op zaterdagen of eind van een doordeweekse middag in april/mei.
 • Verlenging certificering

  Wij vinden het belangrijk dat de Bikkeltrainingen inhoudelijk up to date zijn en regelmatig worden verbeterd op basis van de ervaringen in de praktijk. Wij stellen het dan ook op prijs wanneer u suggesties en feedback ter verbetering van de training aan ons doorgeeft. Iedere 2 jaar (in januari) vindt op basis van de feedback een update plaats van het draaiboek Brugklas Bikkels. U ontvangt het nieuwe draaiboek en/of aanvullingen via mail als pdf waarna u deze kunt gebruiken in uw praktijk, school of organisatie. Uw licentie wordt vervolgens verlengd met 2 jaar (altijd in januari). Met uw licentie-verlenging wordt vanzelfsprekend ook uw vermelding op onze website met 2 jaar verlengd. De kosten voor dit alles bedragen per 2 jaar €89,00. (Mocht u in de toekomst meerdere licenties verwerven, dan betaalt u slechts €39,00 per 2 jaar per aanvullende licentie).
  U bent nooit verplicht tot verlenging over te gaan, u kunt op ieder moment aangeven niet voor een verlenging te opteren. Uw licentie wordt niet automatisch verlengd maar alleen nadat u hiertoe toestemming heeft gegeven.

 • Kosten

  De kosten voor certificering bedragen:

  Rechtstreekse certificering:
  €249,00 plus €35,00 beoordeling aanvraag. Als introductiekorting bieden wij de rechtstreekse certificering nu tijdelijk aan voor  €233,00 (€198,00+€35,00). De actie loopt tot 15 april 2014. Bij inschrijving na 15 april vervalt de introductiekorting.

  Certificering inclusief deelname workshop:
  €249,00. Als introductiekorting bieden wij de certificering incl. workshop nu tijdelijk aan voor  €198,00De actie loopt tot 15 april 2014. Bij inschrijving na 15 april vervalt de introductiekorting.

  Waarom betaalt u minder wanneer u de workshop volgt?
  Dit lijkt mogelijk tegenstrijdig; wanneer u rechtstreeks gecertificeerd wordt betaalt u meer dan wanneer u eerst een workshop volgt. Wij willen echter een eerlijk beleid voeren en deelname aan een train-de-trainer workshop laagdrempelig houden. Deelnemen aan een workshop kost u immers al tijd en moeite (en dus ook geld). Wij zouden het niet fair vinden wanneer anderen tegen hetzelfde tarief of goedkoper ook zonder deelname aan een workshop gecertifceerd kunnen worden.

  Wanneer op een later tijstip voor aanvullende licenties wordt gekozen, geven wij een korting van 10% per licentie (rechtstreeks of na volgen van een workshop). Uw vermelding wordt uiteraard op onze site aangepast en uitgebreid, zodat potentiele deelnemers precies weten voor welke trainingen ze bij u terecht kunnen. Na iedere licentie ontvangt u een draaiboek, powerpoint en reclamemateriaal van de betreffende Bikkeltraining.

 • Data en inschrijven

  U voldoet aan de eisen? Meld u dan aan voor een rechtstreekse certificering of schrijf u eerst in voor een workshop. In beide gevallen mag u zich na betaling direct profileren met de training en starten met werven van deelnemers voor uw training.

  Er kan op dit moment voor de volgende data worden ingeschreven:

  Locatie Datum Tijdstip
  Baltesakker 17, Eindhoven zaterdag 12 april 2014 van 13.30 tot 16.30 uur
  Baltesakker 17, Eindhoven donderdag 15 mei 2014 van 9.30 tot 12.30 uur

   

  SCHRIJF MIJ NU IN

  Bent u niet in de gelegenheid naar Eindhoven te komen maar wilt u toch gecertificeerd Bikkeltrainer worden? Indien u aan de eisen voor rechtstrreekse certificering voldoet, is deelname aan de workshop niet nodig. Wanneer u niet aan deze eisen voldoet en tevens niet in de gelegenheid bent de workshop in Eindhoven te volgen, is het mogelijk om via een telefonische afspraak de inhoud van de workshop verkort door te nemen. Hieraan zijn echter wel aanvullende kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met Inke Brugman, ibrugman@spectrumbrabant.nl.